โบรชัวร์ : ภาษาไทย
Brochure : English
เทปกาวในตัว สีน้ำตาล
ขนาด 48 มม. x 20 หลา
ลังละ 72 ม้วน
เทปกาวย่น
ขนาด 48 มม. x 20 หลา
ลังละ 72 ม้วน
เทปโอพีพี สีต่างๆ
ขนาด 48 มม. x 50 หลา
ลังละ 72 ม้วน
เทปสองหน้า
ขนาด 8 มม. x 20 หลา
ลังละ 360 ม้วน
สติกเกอร์กระดาษ
ขนาด A4
แพ็คละ 500 แผ่น
กระดาษกาวใช้น้ำ
(Gummed Tape)

กระดาษกาวแบบมีเส้นใย
(Reinforced Gummed Tape)

กระดาษกาวเจาะรู
(Perforated Gummed Tape)

กระดาษกาวและเทปโอพีพี
พิมพ์โลโก้
(Printing OPP Tape)

กระดาษกาวในตัว
(Kraft Tape)

กระดาษกาวย่น
(Masking Tape)

เทปโอพีพี
(OPP Tape)

เทปผ้า
(Cloth Tape)

กระดาษกาวสองหน้า
(Double Sided Tape)

บริการเคลือบกาวและตัดวัสดุม้วน
(Coating and Slitting)