Frequency Ask Questions
Q1. คนส่วนใหญ่นิยมใช้เทปชนิดใดปิดกล่อง?
         Which type of tape that most people use?
ตอบ : ลูกค้าของทางบริษัทฯ ส่วนใหญ่ใช้กระดาษกาว และเทปโอพีพี ในการปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ และลูกค้าบางกลุ่มจะใช้ กระดาษกาวเส้นใยในการปิดกล่อง โดยกระดาษกาวเส้นใย เหมาะสำหรับใช้ในการบรรจุเพื่อการส่งออก
Ans : Most of our customers uses gummed tape and BOPP tape, Also we have some of our customers use reinforced gummed tape for packing the export cartons.
Q2. กระดาษกาวและเทปกาวส่วนใหญ่เก็บได้นานแค่ไหน ?
         How long we can keep gummed tape and adhesive tapes?
ตอบ : คุณสามารถเก็บได้ถึง 5 ปี หากไม่โดนความร้อนและแสงแดด อายุงานอยู่ที่การเก็บรักษาของลูกค้า หากเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ก็จะเก็บไว้ได้นาน
Ans : You can keep it 5 years if tapes keep away from sunlight and heat.
If you could keep in room temperature that's the best.
Q3. กระดาษกาวและเทปโอพีพีควรจะพิมพ์โลโก้หรือไม่ ?
         Should we print logo on the roll of gummed tape and BOPP tape?
ตอบ : ลูกค้าควรพิจารณาจากตัวสินค้า หากสินค้าของท่านมีความสำคัญ และไม่อยากให้ใครเปิดกล่องก่อนจะได้รับ ก็อาจพิมพ์โลโก้ เพราะคนที่เปิดหรือขโมยจะไม่สามารถหาเทปแบบเดียวกันมาปิดกล่องได้อีก ลูกค้าปลายทางก็จะรู้ว่า สินค้าถูกเปิดก่อนถึงมือลูกค้า หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้กล่องสินค้าเป็นตัวบ่งชี้ถึง ยี่ห้อ(Brand)ในสโตร์หรือในคลังสินค้า เมื่อปะปนอยู่กับสินค้าจากที่อื่นๆ ลูกค้าก็ควรจะพิมพ์โลโก้บนม้วนเทปหรือกระดาษกาว
Ans : You should consider whether your products need the security. If you don't want anyone to open carton before it reaches your customers you should print logo. Furthermore, you may wolud like to show Brand of product, or you need the brand recognition. Our suggesting is also print logo on the tapes. Your tapes will look beautiful, professional, and fantastic when it compare to another cartons.
Q4. เทปหรือกระดาษกาวที่พิมพ์โลโก้ใช้เวลาผลิตนานแค่ไหน ?
        How long will it take to produce printing tape?
ตอบ : ใช้เวลาผลิต 10-14 วัน สำหรับออเดอร์แรก และ 7-10 วันสำหรับออเดอร์ถัดไป
Ans : Usually it takes 10-14 days for the first order, and 7-10 days for the next order.
Q5. อยากจะได้ Price list ทางบริษัท ต้องติดต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใด ?
        How can I receive the price list of your company ?
ตอบ : ลูกค้าสามารถขอใบเสนอราคาได้ที่เบอร์ 0-2875-3756-8 ติดต่อฝ่ายขาย
หรือ อีเมล์ : info@pandatape.com
Ans : You can send your enquiry to telephone number 0-2875-3756-8 or +66-2-8753756-8 Fax : +66-2-4680619, or you can send message to email info@pandatape.com
Q6. ทางบริษัทมีสินค้าชนิดใดบ้าง ?
         What types of tape do your company have?
ตอบ : กระดาษกาวใช้น้ำ, เทปโอพีพี, กระดาษกาวแบบมีเส้นใย, กระดาษกาวเจาะรู, กระดาษกาวปะหัวไม้, กระดาษกาวย่น, กระดาษกาวสองหน้า, กระดาษกาวในตัว, เทปผ้า, สก็อตเทป, เทปพ่นสี, เทปปิดปากถุง, เครื่องทาน้ำกระดาษกาว และตัวตัดเทปโอพีพี
Ans : We have gummed tape, BOPP tape, Masking tape, Perforated tape, Kraft tape, Painting tape, Cellophane Tape, Double sided tape, Bag sealing tape, etc.
Q7. ถ้าลูกค้าต้องการจะทำยี่ห้อของลูกค้าเองสามารถทำได้หรือไม่ ?
        If we would like to have tape with our own brand, could you do that?
ตอบ : ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นรายๆไป กรุณาแจ้งจำนวนที่จะสั่งซื้อให้ทางบริษัททราบด้วย
Ans : We will consider in case by case and please inform the order quantity for our consideration.
Q8. ลูกค้าใหม่สามารถให้เครดิตได้หรือไม่ ?
        Will new customers have credit when we order?
ตอบ : ทางบริษัทจะพิจารณาจากการซื้อขายสินค้าในออเดอร์แรกๆ และจะพิจารณาให้เครดิตตามความเหมาะสม
Ans : We will consider credit after we contact with each new customer for a while.